Data publikacji w serwisie:

Nowy kierunek na UAM - European Legal Studies

Podczas rekrutacji na Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2020/21 będzie można zapisać się na całkowicie nowy kierunek European Legal Studies (ELS).

Kierunek przeznaczony jest dla tych osób, które chcą zrozumieć, jak naprawdę przebiega proces integracji europejskiej, poznać przeszłe i obecne wyzwania związane z integracją europejską i jej wpływ na życie codzienne.

Studia ELS prowadzone są w języku angielskim i trwają 3 lata. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na uczelniach europejskich.

Program kierunku jest bardzo szeroki. Omawiana tematyka obejmuje między innymi: wprowadzenie do prawa międzynarodowego i międzynarodowej ochrony praw człowieka, współpracę regionalną, wprowadzenie do ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, podstawy procesu integracji gospodarczej i społecznej w UE. Program obowiązkowy obejmuje również przedmioty ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na danych i wiedzy, np. związane z  własnością intelektualną i ochroną danych.

Oprócz obowiązkowych przedmiotów dla wszystkich, studenci będą mogli wybrać zagadnienia uzupełniające, rozwijające ich indywidualne zainteresowania, koncentrujące się na handlu i biznesie lub wpływie integracji europejskiej na obywateli.

Wszystkie szczegółowe informacje o kierunku, programie nauczania oraz rekrutacji znajdują się na stronie: https://legalstudies.amu.edu.pl/