Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich i Chórów Młodzieżowych na UAM

16 marca 2019 roku na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich i Chórów Młodzieżowych.

Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu chóralnego wśród młodzieży, promowanie twórczości w języku polskim, podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych zespołów chóralnych oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami.

Organizatorem inicjatywy jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu Artem Docendi we współpracy z Zakładem Edukacji Muzycznej, Zakładem Muzyki Organowej i Sakralnej oraz Kaliskim Festiwalem Chóralnym.

Zapraszamy do udziału chóry szkolne, międzyszkolne, domy kultury i inne instytucje.

Regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres jps@amu.edu.pl lub telefonicznie 604 525 554.