Data publikacji w serwisie:

Po indeks z Pitagorasem: Wykład „Zabawy na szachownicy”

25 października 2022 r. w godz. 12:00-12:45 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży z cyklu „Po indeks z Pitagorasem”. Wykład pt. „Zabawy na szachownicy” wygłosi dr Bartłomiej Bzdęga.

Streszczenie wykładu:

Gry i zabawy pionami na szachownicy według ściśle określonych reguł (jak na przykład popularny „samotnik”) mogą prowadzić do ciekawych matematycznych problemów – czy z jednego ustawienia pionów można uzyskać inne zadane z góry, czy można wybranego piona lub ich grupę przesunąć o pewną konkretną liczbę pól albo czy można usunąć pionki z danego obszaru. Do rozwiązania zaprezentowanych zagadnień użyjemy mocnego narzędzia – niezmienników.

Dowiedz się więcej i zarejestruj się na wydarzenie: Po indeks z Pitagorasem #70 Zabawy na szachownicy