Data publikacji w serwisie:

Popularyzacja nauki - nauki fizyczne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pokazuje, czym zajmują się jego naukowcy. Badania naukowe na stronie Wydziału Fizyki zostały przedstawione w przystępny sposób. Każda zainteresowana osoba może pobrać przygotowane informacje, w jasny sposób przedstawiające skomplikowane zagadnienia, nad którymi na co dzień pracują badacze z UAM.

Na  Wydziale Fizyki UAM naukowcy badają fascynujące zjawiska. Wnioski z tych badań można zastosować w praktyce, w różnych gałęziach gospodarki i dzięki temu zmienić na lepsze codzienne życie.

Przeglądając przygotowane materiały, można dowiedzieć się m.in.:

 • Jak fizycy z UAM naprawiają DNA i dlaczego to robią,
 • Jak planuje się sieci telefonii komórkowej,
 • Jak i po co badać fotoogniwa,
 • Czym zajmuje się fizyka medyczna.

W trakcie badań fizycy korzystają ze specjalistycznej aparatury. Do dyspozycji badaczy jest m.in. Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych oraz Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM.

Zakres zainteresowań naukowców jest bardzo szeroki. Wydział Fizyki UAM zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Mikrocząstki: projektowanie struktury i funkcjonalizacja;
 • Naprawa DNA;
 • Dwójłomność i dynamika biomakrocząsteczek;
 • Planowanie radiowych sieci radiokomunikacyjnych;
 • Optyka gradientowa;
 • Adsorbcja i granice faz;
 • Fizyka medyczna;
 • Spinotronika;
 • Kwantowa i klasyczna optyka nieliniowa;
 • Dynamika molekularna substancji aktywnych farmakologicznie;
 • Zastosowanie metod elektrofizjologicznych do badań i supresji korowej;
 • Fotowoltaiki pod wysokim ciśnieniem;
 • Fale w nanostrukturach;
 • Konwersja energii słonecznej;
 • Spektroskopia magnetooptyczna.

Osoby szerzej zainteresowane konkretnymi zagadnieniami zachęcamy do pobrania materiałów (pliki pdf) o badaniach ze strony wydziałowej. Oprócz krótkiej charakterystyki zainteresowań badawczych zawartej w materiałach, można szerzej poznać dany temat zapoznając się z publikacjami fizyków z UAM – listę wybranych publikacji wraz z odnośnikami do nich zebrano w jednym miejscu.

Zachęcamy do zapoznania się z pracą fizyków z UAM.