Data wydarzenia: -

„Powtórka przed…” – XVII edycja spotkań z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wydział Historii UAM wraz z Poznańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają do udziału on-line w tegorocznej edycji „Powtórki przed…” – Spotkań z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 września 2023 r. na Wydziale Historii UAM w godz. 9.30-14.45. Transmisję wszystkich wykładów i wybranych warsztatów będzie można obejrzeć w oba dni na kanale YouTube WH UAM.

„Powtórka przed …”. Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych – pod takim hasłem na Wydziale Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego.

Zapraszamy do śledzenia transmisji XVII edycji wydarzenia w dniach:

Począwszy od pierwszej edycji, która odbyła się w 2008 r., Wydział zaprasza co roku ponad 40 szkół z szeroko rozumianej Wielkopolski, w tym od 13 do 15 szkół z Poznania. Każda edycja „Powtórki przed…” od 2022 r. trwa dwa dni i ma swój temat przewodni. W 2023 r. z racji Roku Kopernikańskiego tematem przewodnim jest hasło: „Potęga umysłu – odkrycia, wynalazki, innowacje”.

Program spotkań zakłada dwa rodzaje zajęć:

  • wykłady faktograficzno-syntetyczne i monograficzne, prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie,
  • zajęcia warsztatowe, kształcące umiejętność pracy z materiałem źródłowym.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość zapoznać się zasadami rekrutacji na studia na Wydziale Historii UAM (otrzymują m.in. ulotki informacyjne, materiały informacyjne przygotowane przez poszczególne specjalności na studiach historycznych; biorą udział w spotkaniach informacyjnych).

Podczas gdy uczniowie uczestniczą w warsztatach źródłowych, Wydział proponuje nauczycielom warsztaty metodyczne, zaprasza ich ponadto na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji kultury zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i popularyzacją historii, a także na rozmowę z władzami dziekańskimi Wydziału Historii UAM, Prezesem Poznańskiego Oddziału PTH oraz sekretarzem Olimpiady Historycznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie publikację dokumentującą zajęcia otwarte dla uczniów. Znajdują się w niej wszystkie wygłoszone wykłady w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, teksty uzupełniające omawiające podstawowe problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny informator o Wydziale Historii UAM.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu.

Szczegółowe informacje oraz pdf-y wszystkich dotychczasowych 16 tomów „Powtórki przed…” można znaleźć na stronie Wydziału Historii UAM: https://historia.amu.edu.pl/dla-szkol/powtorka-przed