Data publikacji w serwisie:

Projekty UAM dostały środki na realizację

Projekty z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostały środki finansowe z dwóch konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Doskonała nauka"  oraz  "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Doskonała Nauka wspiera projekty prezentujące osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

W module "Wsparcie konferencji naukowych” dofinansowanie otrzymały następujące konferencje:

  • XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Poznań 2020 
  • Ludzie zbuntowani. Protesty w Europie XXI wieku - tradycje, cele, sposoby samoorganizacji
  • BIO-EPICUR NET
  • Konferencja naukowa „ELAZ 2020, a conference on elementary and analytic number theory”
  • The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020. Cities as SocialEcological System - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Społeczna odpowiedzialność nauki to program wspierający popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Inicjatywy UAM, które otrzymały finansowanie z tego konkursu to:

  • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
  • Akademia '21
  • Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu
  • Szermierka buduje relacje.