Data publikacji w serwisie:

Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych (TUNJO) – trwają zapisy!

Wzorem lat ubiegłych Wydział Anglistyki UAM po raz kolejny zaprasza dzieci w wieku od 11 lat i 6 miesięcy do 12 lat i 11 miesięcy (+/- 3 miesiące) do udziału w teście predyspozycji językowych. Udział w teście jest bezpłatny! Obowiązują zapisy.

Test odbędzie się w sobotę 24 lutego 2024 r. o godz. 10:30 w Auli w Collegium Heliodori Święcicki UAM, ul. Grunwaldzka 6.

Określenie predyspozycji językowych odbędzie się przy pomocy testu opracowanego przez dra Jacka Rysiewicza z Wydziału Anglistyki UAM.

Test TUNJO 12 jest rzetelnym narzędziem pozwalającym określić profil uzdolnień ucznia w podanym przedziale wiekowym w zakresie trzech czynników: fonologicznym, analitycznym i pamięciowym. Znajomość profilu uzdolnień ucznia może pomóc nauczycielowi w dostosowaniu procesu nauczania języka obcego do posiadanych przez ucznia zdolności zdiagnozowanych przy pomocy testu TUNJO 12.

Test TUNJO 12 nie jest podobny do tzw. testów predyspozycji przeprowadzanych w szkołach podczas naboru do klas dwujęzycznych. TUNJO 12 jest narzędziem do pomiaru uzdolnień (predyspozycji) językowych, czyli potencjalnych zdolności do nauczenia się języka obcego, o potwierdzonych wskaźnikach rzetelności i trafności. Natomiast testy przeprowadzane w szkołach są w zasadzie testami już posiadanych umiejętności (języka ojczystego) o niepotwierdzonych wskaźnikach rzetelności i trafności, których wymaga się od każdego narzędzia pomiaru, a w szczególności takiego, które jest stosowane w procedurze rekrutacji do specjalistycznych programów w szkolnictwie publicznym.

Test ‘TUNJO 12–wersja skrócona’ składa się z trzech zadań i potrwa ok. 60 minut. Przed testem niezbędna jest asysta rodzica (opiekuna) i podpisanie zgody na udział dziecka w teście. Test zostanie przeprowadzony grupowo w jednej sali wykładowej dla maksymalnej liczby 50 osób.

Do 6 dni po teście każdy z uczestników testu dostanie mailem:

  • opis zdolności badanych w teście,
  • opis powiązań tych zdolności z sugestiami dydaktycznymi,
  • swój wynik z testu + wyniki cząstkowe,
  • wskazówki do interpretacji swojego profilu.

Aby zgłosić dziecko na test, proszę przesłać wiadomość na adres: rjacek@amu.edu.pl, podając imię, nazwisko oraz wiek w czasie pisania testu w formacie: ‘lata:miesiące’, np. Damrawa Snopkowska: 12:07 (dwanaście lat i siedem miesięcy w lutym 2024).