Data publikacji w serwisie:

UAM dla Najlepszych

2 czerwca podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Ogrodzie Botanicznym rozstrzygnięto dwa konkursy organizowane w ramach projektu UAM dla Najlepszych.

Pierwszy z nich nosi nazwę "Wybieram UAM". To konkurs zorganizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym udział mogli wziąć uczennice i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich zadaniem było przedstawienie pracy w formie zdjęć, filmu, pracy pisemnej (eseju, wiersza) lub plastycznej tj. komiks, która odpowie na zagadnienie „Pokaż, czym jest dla Ciebie uczelnia, albo czym chciałbyś/chciałabyś, żeby była. Jak ją postrzegasz, jak sobie wyobrażasz, czego od niej oczekujesz”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie i jego ofercie edukacyjnej, aktywizowanie uczniów do działań kreatywnych i społecznego angażowania się, eksponowanie znaczenia opinii wyrażanej przez potencjalnych kandydatów na studia oraz rozwijanie zainteresowań, kreatywności, wrażliwości i wyobraźni artystycznej.

Kolejny konkurs to „Odkrycia z UAM”. Skierowany został do szkół dziedzinowych, wydziałów oraz filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających współpracę jednostek UAM z wielkopolskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Oceniano innowacyjność, trwałość, znaczenie dla regionu, zasięg i wymiar integracyjny zgłoszonych projektów. Główną nagrodę 5 tys. złotych otrzymał Wydział Psychologii i Kognitywistyki za projekt zatytułowany "Odkryj siebie. Rozwój kompetencji psychologicznych dzieci i młodzieży z Wielkopolski".  Ze względu na wysoki poziom i duże wartości zgłoszonych prac, prorektorka prof. Joanna Wójcik przyznała także 4 wyróżnienia projektom z następujących wydziałów: Wydział Fizyki, Wydział Archeologii, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Wydział Historii.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048