Data publikacji w serwisie:

UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina przypomniały o 15-leciu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wspólnym spacerem po moście na Odrze między Polską a Niemcami władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina uczciły w czwartek, 18 kwietnia br., razem z przedstawicielkami dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przed piętnastoma laty, 1 maja 2014 r.

Prezydentka Viadriny, prof. dr Julia von Blumenthal swoją radość połączyła z gorącym apelem skierowanym do poczucia odpowiedzialności każdego z nas: „To wspaniałe, że mogę dziś razem z moim polskim kolegą i przedstawicielkami Słubic i Frankfurtu świętować 15-lecie wspólnego członkostwa Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Jako młoda dziewczyna osobiście doświadczyłam granic w Europie i konfrontacji dwóch bloków politycznych. Naszym zadaniem jest przekazanie kolejnym pokoleniom, jak to kiedyś było. Wspólnie udało nam się bardzo wiele osiągnąć i nie możemy zakładać, że pokój i wolność są nam dane na zawsze i nie musimy się o nie starać."

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Collegium Polonicum wspomina: „Cieszymy się, że z okazji 15-lecia przystąpienie Polski do Unii Europejskiej możemy spotkać się na moście, na którym witaliśmy wtedy akcesję Polski do jej struktur. Jeszcze przed 2004 rokiem w Collegium Polonicum realizowaliśmy projekty, które miały przygotować polskie społeczeństwo, administrację publiczną oraz szkolnictwo wyższe do członkostwa w Unii Europejskiej. Już w latach 90-tych uruchomiliśmy kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz studiów licencjackich i magisterskich, dzięki któremu wielu Polaków poznało unijne standardy, zanim Polska uzyskała status pełnoprawnego członka Unii Europejskiej".

Przed południem władze obu uczelni wzięły udział we wspólnym posiedzeniu i w uroczystym obiedzie w Collegium Polonicum, na który zaproszeni byli także przedstawiciele dwumiasta Frankfurtu nad Odrą i Słubic.

Na zdjęciu od lewej:

Katarzyna Mintus-Trojan, w zastępstwie burmistrza Słubic,
prof. dr Julia von Blumenthal, Prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,
prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Collegium Polonicum,
Corinna Schubert w zastępstwie nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą

Fot. Adam Czerneńko

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048