Data publikacji w serwisie:

UAM w programie ZDOLNI: Naukowe spojrzenie na kolory w chemii

Student Wydziału Chemii  - Piotr Konopka wraz z Panią Martą Przybył z Wydziału Chemii UW i Instytutu Chemii Organicznej PAN - przeprowadzili zajęcia dla najzdolniejszych licealistów. Licealiści są uczestnikami wielodyscyplinarnego obozu naukowego organizowanego w ramach programu ZDOLNI.

Program ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci to wyjątkowy ogólnopolski program tworzony we współpracy z setkami naukowców i artystów z najlepszych uniwersytetów, placówek badawczych i uczelni artystycznych w Polsce.

Zajęcia zatytułowane Naukowe spojrzenie na kolory w chemii zostały poświęcone omówieniu barw w chemii organicznej. W szczególności omówione zostały barwniki azowe, luminescencja pochodnych kumaryny, a także związki koordynacyjne - również pod kątem barw i luminescencji.

Student UAM, Piotr Konopka opowiedział też o swoich wynikach uzyskanych w ramach programu BESTStudent Grant, który realizuje w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej, i które ściśle związane są z tematem prowadzonych zajęć. Pani Marta Przybył opowiadała o pracach badanych w grupie Prof. Daniela Gryko.