Data publikacji w serwisie:

UAM z Kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego - ERASMUS CHARTER FORHIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE). Dokument określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Dokument dotyczy nie tylko "tradycyjnej" mobilności studentów i pracowników, ale także działań takich jak Uniwersytet Europejski, projekty "Partnerstw Strategicznych" (Strategic Partneship), "Budowania potencjału w szkolnictwie wyższym" (Capacity Building), Jean Monnet Action i wielu innych.
Karta jest potwierdzeniem, że UAM nadal spełnia warunki jakościowe uczestnictwa w programie. Certyfikat jest przyznawany na cały okres budżetowania Unii Europejskiej - obecna perspektywa to lata 2021-2027. Taki certyfikat UAM posiadał także w poprzednich perspektywach budżetowych.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048