Data publikacji w serwisie:

V Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury

Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu oraz XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu mają przyjemność zaprosić na V Seminarium Naukowe pt. "Matematyczne Laboratorium Kultury", które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w AULI Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Miło nam poinformować, że V Seminarium Naukowe pt. "Matematyczne Laboratorium Kultury" zostało objęte honorowym patronatem przez:

  • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
  • JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego
  • Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dra hab. Zbyszko Melosika
  • Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską
  • Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego
  • Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską

Do V edycji Matematycznego Laboratorium Kultury przystąpi 123 uczniów z 41 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Celem seminarium jest propagowanie i rozwijanie kultury matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. Matematyczne Laboratorium Kultury składać się będzie z dwóch równoległych części:

1. Konkurs- ma nietypową formę, ponieważ startujący w nim uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest umiejętność słuchania i przetwarzania informacji.

2. Seminarium- skierowane jest do nauczycieli zaangażowanych w pracę z młodymi pasjonatami matematyki.

Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.mlk.amu.edu.pl oraz na FB: www.facebook.com/MatematyczneLaboratoriumKultury

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM (przewodnicząca)
prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM
prof. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM
prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący)
prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – WSE UAM
dr Tomasz Przybyła – WSE UAM
dr Bartłomiej Bzdęga
dr Katarzyna Forecka-Waśko – WSE UAM
dr Agnieszka Konarczak – WSE UAM
mgr Ewa Sykulska – WSE UAM
mgr Kamil Wnuk – WSE UAM / ZSZ nr 1 Poznań / XII LO Poznań
mgr Iwona Zientera – ZSŁ Poznań