Data wydarzenia: -

W stulecie odzyskania niepodległości i w 50. rocznicę powołania Instytutu Filologii Polskiej UAM

W środę, 7 listopada o godz. 12:00 w Sali Śniadeckich Collegium Maius rozpocznie się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej, które zainauguruje obchody 50. rocznicy jego powstania. Gościem Rady będzie JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Uroczyste posiedzenie Rady Instytutu poprzedzą konferencje naukowe, które odbędą się w dniach 6–7 listopada br. Pierwsza z nich, zatytułowana „Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości”, będzie miała profil językoznawczy, a druga – „Projektowanie niepodległości (od renesansu do restytucji)” – literaturoznawczy (plakat oraz programy konferencji odnajdą Państwo w załączniku).

Natomiast wieczorem (7 listopada) odbędzie się promocja edycji krytycznej nowo odnalezionego, drukowanego przekazu dialogu mistrza Polikarpa ze Śmiercią pt. „Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania” (Maciej Szarfenberg, Kraków 1542) w opracowaniu prof. Wiesława Wydry. Promocji książki towarzyszyć będzie czytanie performatywne dialogu w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Poznaniu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.00 w Malarni.