Data wydarzenia:

Warsztaty dla nauczycieli języków obcych „Film na lekcji języka obcego – strata czasu czy wartość dodana?”

Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Neofilologii UAM zaprasza nauczycieli i lektorów wszystkich języków obcych na drugą edycję bezpłatnych warsztatów pt. „Film na lekcji języka obcego – strata czasu czy wartość dodana?”, które poprowadzi dr Sebastian Chudak z Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu. Warsztaty odbędą się w dniu 19 listopada 2018 roku w godz.: 13:15-14:45 w budynku Collegium Novum (al. Niepodległości 4), w sali C3.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną w teorii i praktyce możliwości wykorzystania sekwencji filmowych i filmów krótkometrażowych w pracy nad rozwojem różnych sprawności językowych oraz kompetencji interkulturowej uczniów. Podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi na pytania:

  • Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze filmów w kontekście aktualnych celów nauczania języków obcych?
  • Jakie korzyści i problemy związane są w pracą z filmami w porównaniu do innych mediów stosowanych na lekcjach?
  • Jak zaplanować pracę z filmem, aby osiągnąć optymalne wyniki?

Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o udziale w warsztatach metodycznych.

Limit miejsc: 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 12 listopada 2018r. na adres: renary@amu.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów: dr Renata Rybarczyk

Ankieta - warsztaty dla nauczycieli języków obcych