Data publikacji w serwisie:

Warsztaty Naukowe Lato z Helem

Zapraszamy na XXXVI WARSZTATY NAUKOWE LATO Z HELEM - interesujące wykłady z fizyki online „Fizyka jutra" na kanale YouTube  Nauka 5.0, które będą odbywać się w dniach 29 czerwca - 10 lipca 2020. Organizatorem jest Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań.

Już od 36 lat organizowane są Warsztaty Naukowe Lato z Helem, aby młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci mogli rozwijać swoje pasje związane z fizyką poprzez doświadczenia, które wykonywali w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, który jest zakładem Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, pod opieką pracowników naukowych. Odolanów jest wyjątkowym miejscem, jedynym w Europie i jednym z siedmiu na świecie, gdzie na skalę przemysłową PGNiG oddziela bezcenny hel  z gazu ziemnego. Dlatego Hel był głównym bohaterem Warsztatów. Przez 36 lat odbywały się wykłady i popołudniowe zajęcia naukowe.

W tym roku Warsztatów ze względu na pandemię COVID-19 nie można zorganizować w realu, dlatego organizatorzy proponują wykłady online prowadzone przez zaproszonych wykładowców. Zapewniają ciekawe tematy i konkursy z nagrodami, aby zachęcać młodzież do rozszerzania wiedzy z nauk ścisłych.

Inauguracyjny wykład wygłosi prof. dr hab. Karol Wysokiński z Uniwersytetu im Marii Curie Skłodowskiej z Lublina pt. „Fizyka jutra – czyli czego nie wiemy dzisiaj, ale bardzo chcielibyśmy wiedzieć".

Więcej informacji:

www.ifmpan.poznan.pl/latozhelem/

www.facebook.com/latozhelem