Data publikacji w serwisie:

Warsztaty prawnicze dla licealistów na Wydziale Prawa i Administracji

6 lutego br. na Wydziale Prawa i Administracji odbędą się finałowe warsztaty prawnicze dla licealistów, które stanowią podsumowanie cyklu zajęć na styku prawa i technologii dla poznańskich uczniów, realizowanych w ostatnich miesiącach przez badaczy z WPiA.

Zajęcia stanowią jeden z efektów działającej na WPiA Katedry Jean Monnet „Digital Single Market and the Free Flow of Information”, powstałej na Wydziale dzięki grantowi Komisji Europejskiej. Zajęcia licealne mają za zadanie zwiększać świadomość dotyczącą roli UE w kształtowaniu przepływów danych na rzecz rozwoju miast i społeczeństw. Warsztaty stanowią zaproszenie uczniów do dyskusji na temat roli nowoczesnych technologii oraz prawa w kontekście światowych celów zrównoważonego rozwoju i szczegółowych wyzwań, przed którymi stają mieszkańcy naszego miasta

W ramach prac Katedry w pięciu poznańskich liceach przeprowadzono warsztaty pt. „Przepływ danych a realizacja koncepcji Smart Cities w Polsce i w Unii Europejskiej – rola regulacji prawnych”, które przygotowane były przez naukowców z Katedry Jean Monnet przy współpracy z zespołem Smart City Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Bogate materiały zostały udostępnione do samodzielnego wykorzystania przez nauczycieli szkół średnich (m.in. scenariusz lekcji, film z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania, quiz, schemat i cegiełki do pracy grupowej – pobierz materiały ze strony WPiA).

Warsztat finałowy otworzą Władze Dziekańskie WPiA, a wiodącą rolę będą odgrywać współprowadzący: prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska Waśniowska (kierowniczka Katedry), Michał Łakomski (Pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Smart City), Olga Dzieciątkowska (szefowa Poznań City Lab, członkini zespołu Smart City w UMP). Zajęcia będą miały formułę mieszaną: wykładu z wprowadzeniem, dyskusji z zaproszonymi gośćmi, pracy grupowej uczniów na wirtualnej tablicy oraz quizu interaktywnego z nagrodami.