Data wydarzenia: -

Wykład otwarty w ramach Projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Poznania

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na dwa wykłady otwarte ks. prof. dr hab. Zbigniewa Formelli SDB. W ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Poznania zostaną wygłoszone następujące wykłady: w środę 7 listopada 2018 roku o godz. 11.00 "Profil psychopedagogiczny młodzieży dorastającej we współczesnej Europie" oraz w czwartek 8 listopada 2018 roku o godz. 15.00 "Interwencja psycho-wychowawcza wobec młodzieży trudnej w świetle teorii bio-psycho-społecznej (U. Bronfenbrener).

Miejsce wykładów: Budynek A, aula A Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4).

Wstęp wolny.

Prelegent to salezjanin, profesor zwyczajny psychologii wychowania na Papieskim Uniwesytecie Salezjańskim w Rzymie. Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych (nauk o wychowaniu), dyrektor (kierownik) katedry Psychologii Wychowania. Członek Koła Naukowego Franciszka Salezego. Członek Komitetu Naukowego czasopism:  «Medical Studies», «Progress in Health Sciences», «Edukacja Humanistyczna», «Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli».
Recenzent naukowy w czasopismach: «Seminare», «Orientamenti Pedagogici», «Wychowanie na co Dzień»

Jest autorem licznych artykułów i monografii w zakresie swoich badań i wykształcenia.
Wśród ostatnich monografii można wymienić:  A. Ricci, Z. Formella, Educare insieme nell’era digitale, Elledici, Torino 2018; A. Ricci, Z. Formella, Lo psicologo dell’educazione nella scuola, Brescia, La Scuola, 2017; Z. Formella, A. Ricci, Educar juntos: aspectos psicoeducativos de la relación entre padres e hijos, Madrid, Editorial Ccs, 2016; Formella Z., Psicologia dell’intervento educativo, LAS, Roma 2015.
Ks. prof. Formella jest autorem wielu recenzji publikowanych w czasopismach naukowych. Uczestniczy jako promotor i  członek grup w różnych badawczych narodowych i międzynarodowych. Jego badania naukowe dotyczą problematyki młodzieżowej i mają charakter psychologiczno-edukacyjny