Data publikacji w serwisie:

Wystawa „Krew mojej fauny spokojnej. O kryzysach w postaciach różnych”

W holu biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej podziwiać można wystawę pt. „Krew mojej fauny spokojnej. O kryzysach w postaciach różnych”, na którą złożyły się prace uczniów z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu (pod opieką Tomasza Kowalskiego i Agnieszki Kuc), przygotowane w ramach zajęć przeprowadzonych przez prof. UAM dr. hab. Jerzego Borowczyka i prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Skibskiego.

Podczas cyklu spotkań omówiony został problem kryzysu różnie rozumianego przez współczesną młodzież. Punkt odniesienia dla tych rozważań stanowiła poezja Rafała Wojaczka. Dzięki inspirującej dyskusji oraz wspólnej interpretacji przewodniego hasła i przeczytanych wierszy udało się stworzyć prace w różnych technikach, odzwierciedlające indywidualne rozumienie słowa „kryzys”.

W Sali Teatralnej Collegium Maius odbyło się także spotkanie podsumowujące cykl, na którym jedna z uczennic premierowo zaprezentowała swój film krótkometrażowy podejmujący temat kryzysu psychicznego.

To kolejna odsłona współpracy Instytutu Filologii Polskiej UAM z LO św. Marii Magdaleny. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne projekty!

Wystawę można oglądać do 10 maja br.

Fot. Maja Maćkowiak-Kruczek