Data publikacji w serwisie:

X Akademia Uczniowska

25 marca 2022 roku odbędzie się  X  Akademia Uczniowska, której tematem przewodnim będzie  „Czy wiesz co pijesz?”.

Udział uczniów w Akademii zgłaszają nauczyciele do połowy stycznia 2022 roku na adres mailowy: waldek@amu.edu.pl, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty (jedna strona formatu A4).

Do końca lutego 2022 roku nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu.

Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia  zmian organizacyjnych w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej na wiosnę przyszłego roku.

Ramowy plan każdej Akademii Uczniowskiej jest następujący:

  • Zamknięta sesja posterowa, w której uczestniczą tylko uczniowie bezpośrednio realizujący projekt.
  • Otwarta sesja posterowa dla wszystkich uczniów uczestniczących w Akademii.
  • Wykład związany z tematyką Akademii.
  • Konkurs prof. Lechosława Łomozika (tradycyjnie odbywający się podczas każdej Akademii konkurs, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie. Konkurs polega na rozwiązaniu krótkiego zadania lub udzieleniu odpowiedzi na pytanie. Laureatem zostaje uczeń, który pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi).
  • Ogłoszenie nazwisk laureatów Akademii – jeden zespół realizujący projekt (dopuszcza się możliwość także dwóch wyróżnień dla dwóch zespołów).
  • Ogłoszenie tematu kolejnej Akademii Uczniowskiej.
  • Pokazy chemiczne dla uczniów przygotowane przez Naukowe Koło Chemików.

REGULAMIN