Data publikacji w serwisie:

XI Akademia Uczniowska

Wydział Chemii UAM zaprasza uczniów klas akademickich szkół podstawowych do udziału w konkursie chemicznym. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy stycznia.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zrealizować projekt związany z tematem przewodnim XI Akademii Uczniowskiej, który brzmi „Dodatki do żywności. Nasi wrogowie czy przyjaciele?”. Uczniowie mogą pracować w grupach do 5 osób. Udział uczniów do połowy stycznia 2023 r. zgłaszają nauczyciele, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty (jedna strona formatu A4).

Do końca lutego 2023 r. nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu. Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie prezentacji ustnych lub pod postacią posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej (31 marca 2023 r.).

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Wydziału Chemii UAM.

Dowiedz się więcej!