Data publikacji w serwisie:

XII Akademia Uczniowska „Chemia w domu”

Wydział Chemii UAM zaprasza do udziału w XII Akademii Uczniowskiej. Temat przewodni konkursu to „Chemia w domu”.

Akademia Uczniowska jest konkursem chemicznym skierowanym do uczniów klas akademickich szkół podstawowych. Odbywa się w marcu każdego roku na terenie Collegium Chemicum UAM. Organizatorami Akademii Uczniowskiej są pracownicy Wydziału Chemii, członkowie zespołu pracującego z uczniami klas akademickich.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zrealizować projekt związany z tematem przewodnim XII Akademii Uczniowskiej, który brzmi „Chemia w domu”. Uczniowie mogą pracować w grupach do 5 osób. Udział uczniów do połowy stycznia 2024 r. zgłaszają nauczyciele, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty (jedna strona formatu A4).

Do końca lutego 2024 roku nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu.

Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie prezentacji ustnych lub pod postacią posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej, 15 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Wydziału Chemii UAM.

Dowiedz się więcej! Odwiedź stronę Wydziału Chemii UAM