Data publikacji w serwisie:

XIII edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

W środę 17 kwietnia o godzinie 11.00 w Salonie Mickiewicza poznańskiego Collegium Maius przy ul. Fredry 10 odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie XIII edycji dorocznego Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila, zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu dla uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięła prawie setka uczestniczek i uczestników z całej Wielkopolski. Konkursowe kategorie były cztery: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego (oryginałem było opowiadanie Mony Gardner pt. The Dinner Party) oraz etiuda filmowa. Nadesłano 98 prac: 45 przekładowych, 32 poetyckie, 19 prozatorskich i 2 filmy.

Jury konkursu pracowało w składzie: dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, dr hab. Ewa Rajewska (przewodnicząca jury), dr Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka. Funkcje sekretarzy pełnili Adrian Kaleta i Dominik Lisiecki. Własne nagrody przyznały także niezależne gremia studenckie: jury złożone ze studentek i studentów specjalności artystyczno-literackiej, specjalności krytyka i praktyka literacka oraz specjalności kuratorstwo literatury, a także specjalności przekładowej.