Data publikacji w serwisie:

XLV Olimpiada Geograficzna

9 i 10 lutego 2019 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbędzie się II etap (etap okręgowy) XLV Olimpiady Geograficznej, przeprowadzany przez Komitet Okręgowy powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Celem Olimpiady, organizowanej od roku 1974 z inicjatywy Pani Profesor Anny Dylikowej, jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy geograficznej, rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz stosowanie umiejętności geograficznych w działaniu praktycznym.

Podczas zawodów organizowane są także towarzyszące wydarzenia edukacyjne m.in. seminarium dla nauczycieli (opiekunów) oraz warsztaty dla uczniów.