Data publikacji w serwisie:

XLVI Olimpiada Geograficzna na UAM

8 i 9 lutego 2020 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM odbędzie się II etap (etap okręgowy) XLVI Olimpiady Geograficznej, przeprowadzany przez Komitet Okręgowy powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Celem Olimpiady, organizowanej od roku 1974, jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy geograficznej, rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz stosowanie umiejętności geograficznych w działaniu praktycznym.

Podczas zawodów organizowane są także towarzyszące wydarzenia edukacyjne m.in. seminarium dla nauczycieli (opiekunów) oraz warsztaty dla uczniów.