Data publikacji w serwisie:

XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zaprasza na XXX-tą Szkołę Dydaktyki Matematyki, która odbędzie się w dniach 7-10 września 2022 roku na MUP Oświęcimiu.

Tematem tegorocznej konferencji jest „Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata".

Szkoły Dydaktyki Matematyki odbywają się od 1981 roku. Tematem przewodnim spotkań dydaktyków, nauczycieli, studentów, uczniów oraz przedstawicieli instytucji edukacyjno-oświatowych jest zawsze aktualna problematyka dotycząca zarówno metodyki nauczania matematyki przyszłych nauczycieli, jak i deficyty oraz wyniki badań naukowych dotyczących dydaktyki w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia matematycznego od edukacji przedszkolnej do szkoły wyższej włącznie.

Konferencja jest zawsze przestrzenią wymiany doświadczeń związanych ze wspieraniem każdego z ogniw procesu uczenia się – nauczania.

Szczegóły dotyczące organizacji konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki.

Osoby zainteresowane zapraszam do rozmowy z dr Edytą Juskowiak (edyta@amu.edu.pl) z WMI – członkinią komitetu organizacyjnego oraz naukowego tegorocznej konferencji.