Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy na cykl konferencji dla nauczycieli

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu serdecznie zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego.

Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej.

Cykl konferencji realizowany jest we współpracy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jeszcze w tym roku szkolnym (2018/2019) odbędą się 4 konferencje, wg poniższego harmonogramu. Kolejne planujemy w roku szkolnym 2019/2020.

Przedmiot

Termin

Czas trwania

Miejsce

Sala

Fizyka

3 kwietnia 2019 r.

10:00 – 13:30

Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85A, Poznań

Auditorium Maximum im. Prof. Franciszka Kaczmarka

Język polski

3 kwietnia 2019 r.

9:30 – 13:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, Poznań

Sala Śniadeckich

Matematyka

9 kwietnia 2019 r.

10:00 – 13:30

Wydział Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, Poznań

Aula A

Chemia

4 czerwca 2019 r.

10:00 – 13:30

Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89B, Poznań

Aula 2.64