Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy na test predyspozycji językowych dla dzieci

Test badający profil uzdolnień do nauki języków obcych odbędzie się 23 lutego 2019 roku. To doskonała okazja aby określić predyspozycje do nauki języków obcych Państwa dziecka.

Wydział Anglistyki UAM, zaprasza młodzież do udziału w bezpłatnym teście predyspozycji językowych. Na test zapraszamy młodzież w przedziale wiekowym 11 lat i 6 miesięcy do 12 lat i 11 miesięcy (- 2 miesiące / + 5 miesięcy).

Wymagana jest zgoda rodzica na udział dziecka w teście. Test będzie przeprowadzany grupowo dla maksymalnej liczby 40 a minimalnej 10 osób.

Czas trwania testu: około 60 minut.

Termin testu: 23 lutego 2019

Godzina: 10:30 - 11:30

Miejsce: Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4 w Poznaniu. Sala: C1

Określenie profilu uzdolnień językowych odbędzie się przy pomocy testu TUNJO opracowanego przez dra Jacka Rysiewicza z Wydziału Anglistyki UAM. Test Uzdolnień Językowych 12 jest rzetelnym narzędziem określającym strukturę uzdolnień ucznia w zakresie trzech czynników: fonologicznym, analitycznym i pamięciowym. Znajomość profilu uzdolnień ucznia może pomóc nauczycielowi w dostosowaniu procesu nauczania języka obcego do posiadanych przez ucznia zdolności zdiagnozowanych przy pomocy testu TUNJO.

Test TUNJO 12 nie jest podobny do testów przeprowadzanych w szkołach podczas naboru do klas dwujęzycznych. Różni się od nich tym, że jest narzędziem do pomiaru uzdolnień (predyspozycji) językowych, czyli potencjalnych zdolności do nauczenia się języka obcego. Test TUNJO 12 to narzędzie pomiaru o potwierdzonych wskaźnikach rzetelności i trafności. Natomiast testy przeprowadzane w szkołach są w przeważającej mierze testami już posiadanych umiejętności (języka ojczystego) i nie wykazują wskaźników rzetelności i trafności, których wymaga się od każdego narzędzia pomiaru.

W tym roku testowanie odbędzie się skróconą wersją testu TUNJO 12 obejmującą trzy zadania.

Do 6 dni po teście każdy z uczestników testu dostanie mailem informację zwrotną z wynikami testu i ich interpretacją.

Zgłoszenia na test proszę przesyłać na adres: rjacek@amu.edu.pl, podając imię, nazwisko oraz wiek w formacie: lata: miesiące.

UWAGA!

Test odbędzie się przy minimalnej liczbie, co najmniej 10 zgłoszeń.

Zachęcamy do uczestnictwa!