Data publikacji w serwisie:

Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej

W dniu 6 lutego 2021 roku w Collegium Geographicum UAM (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) odbędą się Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej przeprowadzane przez Komitet Okręgowy powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Olimpiada stanowi bardzo ważne wydarzenie zarówno dla polskiej Geografii, jak i młodzieży.

Celem Olimpiady, organizowanej od roku 1974 z inicjatywy pani profesor Anny Dylikowej, jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy geograficznej, rozbudzanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz stosowanie umiejętności geograficznych w działaniu praktycznym. 

Olimpiada Geograficzna realizowana jest w trzech etapach – szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Podstawowym wyróżnikiem spośród innych olimpiad przedmiotowych jest przygotowanie na poziomie I etapu, pracy badawczej zgodnie z wybranym przez ucznia tematem, która odnosi się do konkretnej przestrzeni geograficznej lub obiektu oraz zachodzących procesów przyrodniczych i gospodarczych. W zawodach na poziomie II etapu wezmą udział uczniowie, których prace zostały ocenione najwyżej. Zatem w tegorocznych zawodach okręgowych będzie uczestniczyło 67 uczniów ze szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Uczestnictwo w Olimpiadzie Geograficznej stwarza uczniom okazję do pogłębienia wiedzy, zachęca do podjęcia studiów geograficznych, a dla najlepszych możliwość uczestniczenia w zawodach etapu ogólnopolskiego, jak również w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wyjątkowo w tym roku Zawody Okręgowe odbywające się tylko w jednym dniu, będą miały formę pisemną.