Data publikacji w serwisie:

UAM otrzyma środki na umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej z programu STER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród ośrodków akademickich wybranych w konkursie STER organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.


Międzynarodowe studia doktoranckie, szkoły letnie i zagraniczne wyjazdy badawcze – to tylko niektóre działania uczelni, jakie zostaną sfinansowane w ramach programu STER.

Uczelnia jako jedna z dziesięciu w kraju otrzyma środki na umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej. NAWA na projekty przeznaczyła blisko 20 mln zł. Celem konkursu jest systematyczne wspieranie polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie. Projekt ma wpłynąć na jakość kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakość prowadzonych badań naukowych doktorantów. Dzięki przekazanym środkom ma zwiększyć się mobilność międzynarodowa doktorantów.

Pozostałe cele:

  • rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  • wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  • pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, a także zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
  • realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.