Data publikacji w serwisie:

UAM w Times Higher Education World University Rankings 2019

W jednym z najważniejszych rankingów światowych uczelni – Times Higher Education World University Rankings Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się w gronie 1258 notowanych uczelni tj. najlepszych uniwersytetów z ponad 80 krajów. Tym samym zajął 3 miejsce w Polsce, wśród uwzględnionych polskich uczelni.

Tegoroczna edycja rankingu obejmuje mniej niż 5% wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na świecie. W czołówce znalazły się uniwersytety z Wielkiej Brytanii: Oxford University i Cambridge University (odpowiednio 1 i 2 miejsce). Trzecią pozycję zajął amerykański Stanford University.

UAM jako jedna z dwóch polskich uczelni (wspólnie z UJ) utrzymał swoją pozycję, ponadto na poziomie poszczególnych obszarów oceny podniósł swoje notowania.

Światowy ranking uczelni Times Higher Education oprócz ogólnego zestawienia najlepszych uniwersytetów na świecie, publikuje także rankingi tematyczne w wybranych obszarach, gdzie UAM jest także notowany:

  • Ranking Arts & Humanities dotyczący nauk artystycznych i humanistycznych - UAM, po raz pierwszy został odnotowany w tym zestawieniu zajmując lokatę w 401+ na 506 notowanych uczelni.
  • Ranking Physical Sciences uwzględnia działalność naukową i edukacyjną uczelni w następujących obszarach: fizyka i astronomia, matematyka i statystyka, chemia, geologia, nauki o ochronie środowiska i ziemi oraz  oceanografia – UAM, po raz pierwszy został odnotowany w tym zestawieniu zajmując lokatę 601-800 na 906 notowanych uczelni.
  • Ranking Life Science uwzględnia działalność naukową i edukacyjną uczelni w następujących obszarach: nauki biologiczne, rolnictwo i nauki leśne, nauki weterynaryjne i nauki o sporcie - UAM został już po raz drugi odnotowany w tym zestawieniu zajmując lokatę 501-600 na 751 uczelni.
  • Ranking Social Siences uwzględnia takie dziedziny jak komunikacja i studia o mediach, polityka i stosunki międzynarodowe, socjologia czy geografia - UAM, po raz pierwszy został odnotowany w tym zestawieniu, zajmując lokatę w przedziale 501-600 na 666 notowanych uczelni.
  • Ranking Education - UAM notowany jest w przedziale 301-400 na 428 uczelni na świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings