Śp. prof. Stanisław Lorenc, rektor UAM w latach 2002-2008

Poniżej zamieszczamy informacje organizacyjne związane z uroczystościami pogrzebowymi Rektora Stanisława Lorenca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapewni transport autokarowy w dniu 28 stycznia br. na trasie:

Collegium Minus UAM ul. Wieniawskiego 1 – Kościół św. Jana Pawła II przy ul. Mołdawskiej 52 – Cmentarz Parafialny Matki Bożej ul. Jasna Rola – Collegium Minus UAM.

Autokar zostanie podstawiony o godz. 11:30 przed Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1.

Osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości przejazdu, prosimy o kontakt z panem Arturem Jakowlewem (tel. 61 829 4155, e-mail: artjak@amu.edu.pl).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek).

Senat

O godz. 9:30, w auli UAM, odbędzie się otwarte, żałobne posiedzenie Senatu uczelni.

Msza św.

Msza św. odbędzie się o godz. 12:30 w kościele św. Jana Pawła II.

Adres:
ul. Mołdawska 52
61-614 Poznań

Pogrzeb

Pożegnanie śp. prof. Stanisława Lorenca odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu parafii Matki Bożej Częstochowskiej (Naramowice) w Poznaniu.

Adres:
Jasna Rola

60-995 Poznań