Data publikacji w serwisie:

Widzialna Ręka UAM

Szanowni Państwo,

Ze względu na to, iż w ostatnich dniach wzrosła liczba osób zakażonych na naszym Uniwersytecie, a jednocześnie wielu spośród pracowników przebywa na kwarantannie postanowiłam wznowić naszą wiosenną akcję Widzialna Ręka UAM.Wiem już, że nasza uniwersytecka Rodzina kieruje się zasadami wzajemnej życzliwości i chęci niesienia pomocy innym. Bardzo cieszę się, że wśród nas są ludzie, którzy nie wahają się podejmować trudnych wyzwań i być blisko ludzi potrzebujących pomocy.

Jesienna edycja naszej akcji skierowana jest do wszystkich Pracowników, nie tylko do Seniorów. Do wszystkich, którzy nie mają zapewnionej opieki swoich Bliskich i potrzebują pomocy. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-12  pod numerem telefonu 61 829 4307, przyjmowane będą zgłoszenia pracowników, którzy potrzebują pomocy w codziennych zakupach lub wykupieniu leków.

Zgłoszenia przesyłać można także na adres mailowy: kaskra@amu.edu.pl

Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo kontakt do wolontariusza z sąsiedztwa, który zrobi podstawowe zakupy spożywcze (do 200 zł), wykupi lekarstwa z apteki – kontakt będzie się odbywał  drogą telefoniczną lub mailową. Rozliczenie zakupów nastąpi zgodnie z umową między Państwem a wolontariuszem (zalecamy płatność przelewem, umożliwiającą bezkontaktowe dostarczenie zakupów). Oczywiście wszystko z zachowaniem najwyższej ostrożności i reżimu sanitarnego.

Możecie się też Państwo rejestrować jako Wolontariusze, poprzez formularz na stronie internetowej:

https://widzialnareka.amu.edu.pl/zarejestruj-sie

Szanowni Państwo, jako Almae Matris Posnaniensis możemy więcej.

Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

--