Data publikacji w serwisie:

Zdjęcia, filmy, książki – wolny dostęp do zasobów etnograficznych UAM

Zapraszamy do odwiedzin w Cyfrowym Archiwum im. Józefa Burszty. Znajdują się tu zdjęcia, nagrania dźwiękowe, filmy oraz książki gromadzone od końca lat 50. XX wieku przez naukowców z UAM związanych z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Archiwum działa od 2014 roku. To działanie skupione jest na społecznej odpowiedzialności nauki - uwalniające wiedzę naukową, która dzięki temu projektowi jest łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób. Korzystający z zasobów mogą także bezpłatnie ściągać materiały i wykorzystywać je w dowolny sposób*.

Od roku 2015 w efekcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska zasoby archiwum stanowią część Wikimedia Commons.

W archiwum znajdziemy m.in. materiały dotyczące kultury Biskupian – grupy etnograficznej ludności polskiej z terenu Wielkopolski. Tereny Biskupizny należały dawniej do biskupów poznańskich, stąd też wywodzi się nazwa regionu Biskupizna, oraz jego mieszkańców Biskupian. Na skutek pruskiej akcji uwłaszczeniowej duża część Biskupian stała się w wieku XIX bogaczami wiejskimi, niezależnymi gospodarczo od nikogo. Biskupianin w XIX wieku stał się synonimem bogatego chłopa. Do dziś zachowały się charakterystyczne elementy kultury ludowej tego subregionu.

W archiwum znajdują się także materiały dokumentujące inne tradycje np. bamberską , czy łowicką, ale także materiały spoza obszaru Polski np. Niemiec, Kamerunu czy Afganistanu.

Integralną częścią Cyfrowego Archiwum jest prezentacja sylwetki naukowej prof. Józefa Burszty, związanego od 1946 roku z Uniwersytetem Poznańskim. Profesor Józef Burszta (1914-1987) - socjolog, etnograf, badacz i popularyzator kultur regionalnych, fotograf, redaktor Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, autor licznych publikacji podejmujących tematykę związaną z kulturą ludową, społecznościami chłopskimi, folkloryzmem, ziemiami zachodnimi i północnymi.

Dzięki pracy naukowej profesora kultura wsi polskiej jest rozpoznana, opisana, a jej elementy ocalone od zapomnienia. Profesor Burszta badał wieś zarówno w perspektywie historycznej, ale także poprzez terenowe badania etnograficzne. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród.

Zapraszamy do oglądania i słuchania: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty.

Poniżej przykładowe zdjęcia z zasobów archiwum.

* Materiały w archiwum mają licencję Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie materiałów tak długo, jak tylko na powstające na ich kanwie utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.