Data publikacji w serwisie:

Konkurs projakościowy prorektora UAM ds. kształcenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o rozpisaniu kolejnego konkursu projakościowego prorektora UAM ds. kształcenia.

Ogłaszam konkurs „Doskonalenie systemowych rozwiązań poszerzania puli zajęć do wyboru” - celem zajęć do wyboru jest poszerzenie oferty w kształceniu kierunkowym oraz stworzenie studentom możliwości wyboru zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami naukowymi i specjalnością zawodową.

Z analizy raportów opracowanych na podstawie badań jakości kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wynika, że gorzej ocenianą stroną kształcenia na wielu kierunkach jest niewystarczająca oferta zajęć do wyboru, Problematyczna są także w opinii wielu studentów ograniczenia związane z  nieuruchomieniem takich zajęć pomimo zapisów w planie studiów.

Kwestie te stanowią stosunkowo często podkreślaną słabość programów studiów na naszej uczelni. Dlatego chciałbym zaprosić Państwa do  poszukiwania nowych systemowych rozwiązań poprawiających dostępność przedmiotów do wyboru.

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw mających na celu wdrożenie rozwiązań poszerzających ofertę zajęć do wyboru i  poprawiających ich dostępność.
 2. Podstawowa jednostka organizacyjna może zgłosić do konkursu jeden projekt.
 3. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie propozycje działań nie realizowanych do tej pory w jednostce.
 4. Nagrody w konkursie, w łącznej kwocie 30 000 PLN, przewidziane są na dofinansowanie wdrożenia trzech najlepszych projektów.
 5. Dokumentacja projektowa musi zawierać:
  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów
  • harmonogram działań (UWAGA – termin realizacji projektu: do końca I semestru roku akademickiego 2018 - 2019)
  • kosztorys.
 1. Wnioski powinny być przesłane przez prodziekanów ds. kształcenia/studenckich w formie elektronicznej na adres: brjk@amu.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lipca 2018 r.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Rady ds. Jakości Kształcenia.

Prorektor

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
BRJK_regulamin_konkurs_projakosciowy_2018_rm-1.pdf 10.05.2018 Root User
PDF
Pobierz PDF BRJK_regulamin_konkurs_projakosciowy_2018_rm-1.pdf(18.9 KB)