Data publikacji w serwisie:

Informacja o bombie i zakładnicy na WNPiD – ćwiczenia na Morasku

W budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Morasku znaleziono  niezidentyfikowany pakunek. Kilka minut później portier Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odebrał telefon o bombie podłożonej na terenie obiektu. Interweniowali zaalarmowani o zdarzeniu policjanci.  To był pierwszy epizod, następnie dwaj zamaskowani, uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do budynku i wzięli studentów za zakładników. Kilkanaście osób zostało poważnie rannych.

Takie dwa scenariusze wydarzeń zostały przećwiczone 6 czerwca na poznańskim Kampusie Morasko przez policjantów oraz pracowników i studentów WNPiD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W ćwiczeniach, zorganizowanych przez Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UAM w Poznaniu, uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz policyjni antyterroryści. W działaniach brali również udział negocjatorzy z Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  oraz ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Głównym celem przedsięwzięcia było sprawdzenie gotowości pracowników uczelni i poszczególnych służb do działania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także wypracowanie odpowiednich metod współdziałania. W ćwiczeniach czynnie uczestniczyło około 400 studentów i pracowników technicznych wydziału.

Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu oraz założenia scenariusza, ćwiczenia były doskonałą okazją do zgrywania elementów współpracy różnych służb oraz doskonalenia procedur wymiany informacji i systemu powiadamiania oraz reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

fot. Przemysław Stanula