Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet pamięta o człowieku prawdziwie akademickim

W piątek 8 czerwca 2018 r., w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się uroczystość, podczas której pośmiertnie uhonorowano prawnika, prof. Jarosława Mikołajewicza. Przyznany Medal Homini Vere Academico odebrała żona, Beata Mikołajewicz.  Po raz pierwszy w historii wyróżnienie to przyznane zostało pośmiertnie. Jak mówiła Prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk, Uniwersytet nie zdążył nagrodzić swojego zasłużonego Profesora. Odszedł 15 czerwca 2016 roku w wielu 52 lat.

Zmarły w pełni sił twórczych prof. Jarosław Mikołajewicz był wybitnym specjalistą teorii prawa, autorem publikacji dotyczących prawa intertemporalnego, filozoficznych podstaw obowiązywania prawa i zasad orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego. Należał do kręgu uczonych zgromadzanych wokół legendarnej już postaci profesora Zygmunta Ziembińskiego. Do zasług profesora warto też dopisać jego aktywny wkład w życie uczelni. Był członkiem Senatu, Senackiej Komisji Prawa, a także czynnie uczestniczył w pracach nad Statutem UAM. Wg współpracowników był on człowiekiem niezwykle wrażliwym i otwartym na potrzeby innych. Prywatnie pisał wiersze. 

Po uroczystości wręczenia medalu, uczestnicy spotkania wzięli udział w konferencji pt. "Zastosowanie koncepcji teoretycznej intertemporalności Jarosława Mikołajewicza". Konferencja to kolejny dowód na to, że – jak powiedziała prof. Mikołajczyk – Uniwersytet pamięta o profesorze Mikołajewiczu, człowieku prawdziwie akademickim.

Medal Homini Vere Academico przyznawany jest od 2013. Jest wręczany pracownikom Uniwersytetu za wzorową, ofiarną i wieloletnią pracę na jego rzecz.