Data publikacji w serwisie:

Nagroda Naukowa Miasta Poznania i stypendia dla badaczy z UAM

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Lorenca przyznała Stypendia Naukowe dwóm młodym badaczom z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a laureatem XXVIII Nagrody Naukowej Miasta Poznania został prof. Edward Balcerzan z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Kandydaturę prof. Edwarda Balcerzana -  literaturoznawcy, poety, prozaika, tłumacza i eseisty  - zgłosił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorzy wniosku podkreślali doniosłość dorobku profesora w polskiej powojennej nauce o literaturze. - Dzięki swoim studiom teoretycznym badacz ten stał się współtwórcą zrodzonej w latach 60. XX wieku szkoły strukturalno-semiotycznej, która rozsławiła Poznań jako ośrodek badań humanistycznych. Jako jeden z pierwszych uczynił także zagadnienia sztuki przekładu przedmiotem zainteresowań polonistów-literaturoznawców, konstytuując w latach 60. I 70. XX wieku tzw. "poznańską szkołę translatologiczną". W monografii "Literariness. Models, gradations, experiments" prof. Balcerzan udowodnił, że polska myśl teoretyczna w badaniach literackich ma do zaproponowania zagranicznym kręgom naukowym oryginalne koncepcje i metody.

Kapituła wyłoniła również 12 stypendystów wśród badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia, a pochwalić się mogą znaczącym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch naukowców z UAM:

  • Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prawo), który otrzymał stypendium za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi
  • Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - chemia) nagrodzona za innowacyjne badania w dziedzinie chemii supramolekularnej oraz wybitne osiągnięcia naukowe

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.