Data publikacji w serwisie:

Rektor UAM przy stole z protestującymi

13 czerwca w środę o 12.25 Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki spotkał się z osobami prowadzącymi strajk okupacyjny w Rektoracie Uniwersytetu im Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1. Rozmowa trwała ponad pół godziny, a Rektorowi towarzyszyła Prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska.

Studenci podzielili się z Rektorem swoimi obawami wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Prof. Andrzej Lesicki zwrócił uwagę na to, że uczelnia będzie musiała przystosować się do nowej rzeczywistości i robi to, tworząc wewnętrzne akty prawne. Po spotkaniu Rektor komentował – Dla mnie, studenci, doktoranci i pracownicy to bardzo bliskie osoby. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w opozycji do nich. Przyjmuję zatem, że jest powód, dla którego chcą wyrażać swoją opinię, chcą protestować, uważają, że to ostatni moment, w którym mogą wyrazić swoje zdanie. W tym sensie  rozumiem, że podjęli taką akcję. Dlatego z nimi rozmawiam, słucham ich ewentualnych próśb i podejmuję dyskusję, chociaż nie czuję się stroną w tym sporze. Wolałbym być tym, który wyjaśnia i tłumaczy znaczenie niektórych przepisów planowanej ustawy. Trzeba to robić, bo nie wszystkie zapisy nowej ustawy są zagrożeniem. Są tam też korzystne rozwiązania, będące dla nas wyzwaniem – dodał rektor UAM.

fot. Przemysław Stanula