Data publikacji w serwisie:

Medal Alumno Bene Merenti dla dyrektorki poznańskiej ‘Dwójki”

13 czerwca, w Gabinecie Rektora UAM, uroczystość wręczenia medalu Alumno Bene Merenti, wieloletniej Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Małgorzacie Dembskiej.

Odznaczenie to przyznawane jest absolwentom UAM, którzy nie będąc pracownikami, rozsławili imię uczelni swoją działalnością na rzecz społeczeństwa, kultury i nauki. Podczas laudacji, prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor UAM ds. studenckich, mówiła: - Pani Małgorzata Dembska jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znakomitą nauczycielką biologii, co poświadczają sukcesy jej uczniów. Sprawną, kompetentną dyrektorką szkoły, o czym świadczą jej osiągnięcia. Tyle, że ani na moment na tym nie poprzestaje – nieustannie szuka nowych dróg dla siebie, swoich współpracowników i wychowanków. Zaraża entuzjazmem, pasją, wytrwałością – mówiła prof. Kaniewska. – Jej zawodowa wędrówka to nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań, tworzenie kolejnych zadań, wynikających z uważnego, empatycznego przyglądania się młodym ludziom i zadawania sobie pytań: czego jeszcze mogą potrzebować? Czego jeszcze nauczyć ich trzeba? Jak im pomóc, by odnaleźli się w skomplikowanej i niełatwej rzeczywistości współczesnej? Droga, Szanowna Laureatko – medal Alumno Bene Merenti uczelnia przyznaje tym swoim Absolwentom, z których może być dumna. Tym, których może stawiać na wzór swoim studentom. To właśnie Pani, pani Dyrektor – zakończyła prof. Kaniewska.

Dotychczas medale Alumno Bene Merenti UAM otrzymali: Adam Michnik, Wojciech Nentwig, Renata Borowska – Juszczyńska, a ostatnio trzej matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski i prof. Andrzej Legocki.

Fot. Przemysław Stanula