Data wydarzenia: -

51st Poznań Linguistic Meeting

W dniach 8-10 września 2022 r. w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbędzie się 51. edycja konferencji Poznań Linguistic Meeting. Organizatorem jest Wydział Anglistyki, a komitetem organizacyjnym przewodzi prorektorka ds. nauki UAM, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Tegorocznym motywem przewodnim jest „What can linguists offer to AI? Unique contributions of linguistics to science and beyond”. Naukowcy z całego świata spotkają się, aby zbadać związek między językoznawstwem a sztuczną inteligencją, a także rolę językoznawstwa w rewolucji cyfrowej. Zaplanowano także szereg sesji tematycznych skupiających się na konkretnych aspektach badań językoznawczych.

Podczas konferencji odbędzie się wykład specjalny Alexandry Aikhenvald (CQ University Australia) oraz dwa wykłady plenarne wygłoszone przez Krzysztofa Jassema (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Johanna-Mattisa Lista (Department of Linguistic and Cultural Evolution, MPI-EVA, Leipzig). Wydarzenie zakończy się Wielką Debatą na temat przewodni konferencji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji, by dowiedzieć się więcej o wydarzeniu i dokonać rejestracji: http://wa.amu.edu.pl/plm/2022/