Data wydarzenia: -

52nd Poznań Linguistic Meeting

W dniach 13-15 września 2023 na Wydziale Anglistyki UAM odbędzie się 52. edycja kongresu Poznań Linguistic Meeting – największej polskiej konferencji językoznawczej (kontynuatorki konferencji kontrastywnych zapoczątkowanych w roku 1970). Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest pytanie „Dlaczego niektóre teorie odnoszą większy sukces niż inne?”.

W 1952 roku Kurt Lewin napisał: „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”; w tym roku chcemy pochylić się nad pytaniem o to, co sprawia, że dana teoria jest dobra. Z jakich powodów niektóre podejścia wchodzą do głównego nurtu, a inne nigdy nie osiągają popularności w mainstreamie?

Pytanie to, jak co roku, przyciągnie do Poznania wybitnych językoznawców z całego świata. Spodziewamy się sesji z większości poddziedzin językoznawstwa: składni, fonetyki i fonologii, semantyki i pragmatyki, językoznawstwa historycznego, czy przekładoznawstwa. Zaplanowanych jest pięć specjalnych sesji tematycznych.

Wykłady plenarne wygłoszą w tym roku Ophelia Deroy, Miriam Meyerhoff, Joseph Casillas i Wolfgang Dressler.

Więcej informacji na stronie internetowej kongresu: http://wa.amu.edu.pl/plm/