Data wydarzenia:

Absolutorium Kolorowego Uniwersytetu

15 czerwca w Auli UAM znów zagości dziecięcy gwar za sprawą kolorowych studentów, którzy uroczyście zakończą XII edycję projektu w roku akademickim 2022/23.

XII edycja Kolorowego Uniwersytetu składała się łącznie z czternastu zajęć programowych oraz dwóch bonusowych. Studenci tegorocznej edycji poznali każdą dziedzinę nauki. Odwiedzili wszystkie kampusy UAM. Jako ciekawi świata członkowie wspólnoty akademickiej, zadawali naukowcom wiele pytań, a frekwencja na każdych zajęciach była niemal wzorowa.

Kolorowy Uniwersytet po raz dwunasty przechodzi do historii. Dziękujemy bardzo serdecznie patronom i partnerom projektu oraz władzom rektorskim, finansowym, dziekańskim, dydaktycznym, studentom, kierownikom budynków, administracjom: centralnej i wydziałowym, pracownikom technicznym i wszystkim, dzięki którym organizacja projektu była po raz kolejny możliwa!