Data wydarzenia:

„Czy filozofia ma receptę na wyobcowanie?” – otwarte spotkanie dyskusyjne z udziałem dr. Jacka Kołtana

„Dlaczego wciąż brakuje nam czasu? Dlaczego nasze życie wyznaczane jest rytmem deadline’ów?” – pyta Jacek Kołtan w jednej z zapowiedzi wydawniczych książki Hartmuta Rosy „Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans”.

To właśnie współczesna niemiecka teoria krytyczna posłuży za wstęp do pytania o obecność filozoficznej recepty na uciążliwości związane z poczuciem wyobcowania. Na ile żywy jest ten sposób myślenia o życiu społecznym i jego problemach? Przyjdź i podyskutuj o kondycji współczesnych społeczeństw!

Cykl IDEA SHOW jest wspólną inicjatywą Wydziału Filozoficznego UAM oraz Sans Souci Konferencje – reprezentującego Radę Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału. Zapraszamy do rozmów z ludźmi, którzy szukają dla swojego myślenia miejsca w świecie – także tym medialnym.

Jacek Kołtan jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a doktoryzował się na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od lat pracuje w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie jest pełnomocnikiem dyrektora ds. naukowych. Publikuje, wydaje, redaguje oraz tłumaczy ważne teksty z zakresu współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Jest współautorem tłumaczenia książki H. Rosy „Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans” oraz autorem wstępu do polskiego wydania.

Termin: 16 maja 2024 r., godz. 18:00

Miejsce: Wydział Filozoficzny UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, Poznań (Kampus Ogrody), sala im. prof. Kazimierza Ajdukiewicz (215), Budynek C, II piętro

Wstęp wolny!

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1130591644757263/