Data wydarzenia:

Czy wiek XXI będzie końcem naszego świata? – Debata Akademicka

W poniedziałek, 14 stycznia, o godz. 17:00 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM odbędzie się XIII Debata Akademicka, organizowana wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny.

Tym razem naukowcy z obu uczelni pochylą się nad problemem zmian klimatycznych. Prof. Renata Graf (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), prof. Leszek Kolendowicz (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), prof. Ewa Mińska-Struzik (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEP) oraz prof. Agnieszka Poczta-Wajda (Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UEP) spróbują udzielić odpowiedzi na pytanie – czy wiek XXI będzie końcem naszego świata?

Tak w temat XIII Debaty Akademickiej wprowadza jej moderator, prof. Krzysztof Podemski (Wydział Nauk Społecznych UAM):

- Za nami 24 Szczyt Klimatyczny ONZ i towarzyszące mu wzmożone zainteresowanie opinii publicznej problem zmian klimatycznych, ich przyczyn i konsekwencji dla ludzkości – mówi prof. Podemski. – Nie trzeba być ekspertem, wystarczy mieć pewne życiowe doświadczenie, żeby dostrzec, że i w Polsce klimat się zmienia. Mamy coraz więcej dni bardzo upalnych, a coraz mniej mroźnych. Dzieci w niektórych regionach naszego kraju niemal nie znają śniegu. Media informują o rozmaitych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak huragany, powodzie. W debacie publicznej pojawiają się różne stanowiska. Trudno jest raczej negować sam fakt ocieplenia. Nie wszyscy jednak uznają, że jest ono skutkiem działalności człowieka. Mniejszość uznaje je za  naturalne cykliczne zjawisko w dziejach świata, nie związane ze zmianami cywilizacyjnymi. Takie poglądy głoszą nie tylko niektórzy politycy czy przedstawiciele koncernów przemysłowych, ale także niektórzy fachowcy. Kolejna różnica dotyczy tonu debaty. Jedni mówią o 12 latach, jakie nam pozostały na zatrzymanie zagrożeń związanych z ociepleniem, inni jej uczestnicy dają nam więcej czasu. Wreszcie, spotykamy się z propozycjami różnych rozwiązań. Jedni, jak między innymi fizyk prof. Szymon Malinowski, apelują do rozsądku i poczucia odpowiedzialności obywateli, inni, np. słynny brytyjski popularyzator nauki David Althenborough nie wierzą w naszą zdolność do samoograniczania się i domagają się rozwiązań systemowych od światowych przywódców – dodaje moderator Debaty.

Zaproszenie na XIII Debatę Akademicką