Data wydarzenia:

Debata akademicka „Czy osacza nas chemia?”

17 maja 2024 r. zapraszamy do udziału w debacie akademickiej pt. „Czy osacza nas chemia?”, organizowanej w ramach projektu „EPiC – Edukacja, Popularyzacja i Chemia”.

Celem projektu EPiC, realizowanego przez Wydział Chemii UAM, jest upowszechnienie wiedzy z zakresu chemii oraz zagadnień z pogranicza chemii i nauk ościennych. Projekt podzielono na trzy bloki zajęć różniących się formułą i skierowanych do różnych grup odbiorców.

W ramach bloku trzeciego („Areopag Chemii”) odbędzie się debata akademicka „Czy osacza nas chemia?”, podczas której uczestnicy porozmawiają o chemii w codziennym życiu. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Debata odbędzie się w formie stacjonarnej (wymagana wcześniejsza rejestracja) oraz online.

Jako ekspertów zaproszono uznanych naukowców, popularyzatorów nauki, badających na co dzień zagadnienia, które będą przedmiotem debaty, a są to:

  • dr hab. inż. Małgorzata Ewa Drywień, prof. SGGW – Katedra Żywienia Człowieka SGGW;
  • dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP – Katedra Agronomii UP;
  • dr hab. Agnieszka Bednarska – Zespół Ekosystemów Lądowych i Ekotoksykologii UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN;
  • dr hab. Kamil Jurowski, prof. IEM – Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych UR, Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM.

Moderatorem wydarzenia będzie młody naukowiec i popularyzator nauki mgr Adam Kabański – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnych.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej, należy:

  1. Przesłać zgłoszenie na adres: epic@amu.edu.pl;
  2. W tytule wiadomości wpisać: „Blok 3 - zgłoszenie uczestników”;
  3. Podać nazwę oraz dane kontaktowe instytucji/ osoby zgłaszającej (adres i telefon);
  4. Podać imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna grupy/ uczestnika;
  5. Podać liczebność grupy.

Limit uczestników biorących udział w formie stacjonarnej: 250 osób. O przyznaniu miejsc decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Każde zgłoszenie potwierdzane będzie przez organizatorów na adres e-mail, z którego zostało przesłane.

Dostęp do debaty online jest otwarty dla każdego i nie wymaga rejestracji. Link do wydarzenia online: https://fb.me/e/1ONJticZA

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydarzenia na Facebooku: Czy osacza nas chemia? - Debata akademicka na temat chemii w życiu codziennym