Data wydarzenia: -

Dni Różnorodności Kulturowej

Wydział Neofilologii UAM zaprasza całą społeczność akademicką oraz mieszkanki i mieszkańców Poznania i okolic w każdym wieku do świętowania „Dni Różnorodności Kulturowej” – wydarzenia odbywającego się pod patronatem honorowym JM Rektor UAM oraz Prezydenta Miasta Poznania! Kiedy? W niedzielę, 19.05.2024 r. w godz. 10.00 – 17.00. Gdzie? W Ogrodzie Botanicznym UAM, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 165.

„Dni Różnorodności Kulturowej” organizowane przez Wydział Neofilologii UAM są wyrazem włączenia się w ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją numer 57/249 z dnia 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej święto „Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju”. Jego celem jest krzewienie zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocja i ochrona praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Są to wartości bliskie Wydziałowi Neofilologii UAM, realizowane w ramach jego codziennej pracy dydaktycznej i naukowej.

Pięknem różnorodności kulturowej chcemy się też podzielić z całą społecznością UAM oraz mieszkankami i mieszkańcami Poznania i okolic! W jaki sposób? Poprzez prelekcje (np. o poznańskiej gwarze), gry i zabawy na świeżym powietrzu (graliście już kiedyś w petanque, kubb lub sokatirę?), warsztaty (kto chce nauczyć się run lub chińskiej kaligrafii?), quizy (co wiecie na temat krajów niemieckojęzycznych?) taniec (może weźmiecie udział w warsztatach tańca kazachskiego?), muzykę (ktoś słyszał już dźwięk santury?) i śpiew (zespół „5 stron świata” znów dla Was zagra)!

Szczegółowe informacje na temat programu na stronie: https://wn.amu.edu.pl/drk