Data wydarzenia:

Dzień badań kosmicznych na UAM

23 lutego 2024 r. w godz. 13:00-17.30 na Wydziale Fizyki UAM odbędzie się Dzień Badań Kosmosu. Organizatorami wydarzenia są: Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką – prof. dr hab. Michał Banaszak, Szkoła Nauk Ścisłych, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Fizyki UAM.

Szeroko pojęte badania kosmiczne należą do największych wyzwań współczesności. To nie tylko badania z zakresu astronomii i astrofizyki, które tradycyjnie wiązane są z Kosmosem a mające długą tradycję na UAM, to również badania z zakresu geologii planetarnej (o czym przypominają między innymi „nasze” kratery na Morasku), wykorzystanie danych satelitarnych (teledetekcji), astrobiologii, inżynierii materiałowej, psychologii (np. zachowanie ludzi w długim odosobnieniu) czy prawa kosmicznego. W kontekście gwałtownie rozwijającego się sektora przemysłu kosmicznego i postępującej eksploracji badania prowadzone na UAM nabierają jeszcze większego znaczenia w wymiarze międzynarodowym. Badania te wymagają również wysokiego stopnia interdyscyplinarności, dlatego konieczna jest platforma umożliwiająca rozwój tego szerokiego kierunku badań na UAM.

W celu lepszej wymiany informacji o aktualnie prowadzonych projektach badawczych przez pracowników i studentów UAM, reprezentujących różne dyscypliny, w zakresie badań kosmicznych oraz prezentacji możliwości włączenia się w takie badania, zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Badań Kosmicznych na UAM. Liczymy, że integracja środowiska badaczy kosmosu na UAM zaowocuje ciekawymi pomysłami, projektami i jeszcze lepszym wykorzystaniem istniejącego potencjału badawczo-technicznego.

Szczegółowe informacje, w tym program wydarzenia, znajdują się na stronie internetowej Wydziału Fizyki: Dowiedz się więcej o wydarzeniu

Obraz autorstwa Freepik