Data wydarzenia:

Dzień Kandydata na UAM

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Dniu Kandydata na UAM”, który odbędzie się 25 października 2019 roku na terenie Kampusu Morasko (Wydział Chemii oraz Wydział Historyczny) w godzinach 08.00-14.00.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz drugi przedstawi kandydatom na studia kompleksową ofertę dydaktyczną w jednym miejscu. Dla uczniów szkół średnich przewidujemy nie tylko prezentację wszystkich wydziałów i jednostek zamiejscowych, ale również możliwość poznania specyfiki UAM poprzez spotkania z samorządem studenckim i prezentacją wszelkich dostępnych ścieżek studenckiego rozwoju (m.in. wyjazdy zagraniczne, zajęcia i sekcje sportowe, zajęcia dodatkowe). Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z ofertą uniwersyteckiego Biura Karier, czy propozycjami dla najlepszych kandydatów w ramach programu Best Student. W przerwach między zwiedzaniem stoisk na słuchaczy będą czekały wykłady i warsztaty, prowadzone przez naszych wybitnych naukowców.

Nasze zaproszenie kierujemy również do nauczycieli, dla których przygotowaliśmy specjalne warsztaty o tematyce pedagogicznej.

Liczymy, że nasze zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu, Marty Gruszczyńskiej: marta.gruszczynska@amu.edu.pl, tel. 662099 097 lub do Petry Zielińskiej: petra.zielinska@amu.edu.pl, tel. 61829 4402.

Dokładny program wydarzenia zostanie Państwu przekazany na początku września.