Data wydarzenia:

Dzień Kół Naukowych

Dzień Kół Naukowych to coroczne wydarzenie ogólnouczelniane dla wszystkich kół naukowych i stowarzyszeń studenckich UAM (mamy ich ponad 200!), zrzeszających aktywnych studentów, szukających dodatkowych dróg rozwoju. Idea wydarzenia nawiązuje do spotkań poświęconych wymianie myśli, nawiązaniu współprac oraz podnoszenia świadomości możliwości płynących z działalności „ponad”.

Dzień Kół Naukowych 2023 jest drugą edycją wydarzenia organizowanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć i przeprowadzonych projektów, ale też miejsce do integracji myśli studenckiej, poznania się i wymiany poglądów, która to może stanowić impuls do dalszego rozwoju. Dzień Kół Naukowych 2023 będzie mógł pełnić funkcję katalizatora dla powstania nowych projektów, które mogą stanowić rozwiązania problemów samorządowych oraz biznesowych.

Wydarzenie odbędzie się 14.04.2023 r. w Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań na Kampusie Morasko. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia na Facebooku:

Dowiedz się więcej!

Zobacz również: Koła naukowe i organizacje studenckie na UAM