Data wydarzenia:

Dzień studenta I roku

Prorektor ds. studenckich serdecznie zaprasza na uroczystość, która odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1

Program uroczystości:

  1. Przemówienie prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora ds. studenckich.
  2. Ślubowanie studentów I roku.
  3. Wykład prof. UAM dr. hab. Piotra Korduby pt. Architektoniczna biografia Uniwersytetu i miasta.
  4. Przemówienie Macieja Rewuckiego, Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
  5. Gaudeamus.

Dzień studenta I roku odbywać się będzie także na wydziałach - pobierz harmonogram spotkań wydziałowych.